PLANOWANE DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE DLA DUŻYCH FIRM

 1. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty)
  • Zmiana zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
  • Planowany termin: do połowy grudnia.
 2. Dofinansowanie do zatrudnienia
  • Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 3. Przedłużenie postojowego
  • Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.
 4. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
  • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia.
  • Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 5. Polityka drugiej szansy
  • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
  • Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.
 6. Dofinansowanie leasingu
  • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu.
  • Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 7. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
  • Gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm.
  • Rząd będzie konsultował z Komisją Europejską możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich branż.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Premier.gov.pl