BRUKSELA ZATWIERDZIŁA POMOC DLA DUŻYCH FIRM. PIERWSZE PIENIĄDZE MOŻE JESZCZE W CZERWCU


Komisja Europejska zatwierdziła 12 czerwca br. polski program pomocy dla dużych przedsiębiorstw o wartości 7,5 miliarda złotych, czyli ostatni element tak zwanej tarczy finansowej. Pierwsze pieniądze mogą trafić do firm w ramach tego wsparcia jeszcze w czerwcu.

Program, którym będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, jest częścią tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Jego budżet całkowity wynosi około 5,5 mld euro (ok. 24,5 mld zł) i będzie on otwarty dla dużych firm oraz niektórych większych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) zarejestrowanych w Polsce.

Program zakłada, że pomoc będzie udzielana w formie instrumentów dokapitalizowania, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabycie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w spółkach publicznych i prywatnych) oraz hybrydowych instrumentów kapitałowych (obligacje zamienne i pożyczki).

Kryteria i rodzaje finansowania

Przy analizowaniu wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: liczba wykonawców i kontrahentów, znaczenie firmy dla regionu oraz tzw. pilność. Niektóre przedsiębiorstwa w chwili obecnej mogą tracić płynność i być w trudnej sytuacji. Wtedy wypłata pomocy może następować w transzach. Na składanie wniosków firmy mają czas do końca roku, natomiast udzielanie pomocy będzie możliwe do końca 2021 roku.

Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw zakłada trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe. W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, na wsparcie o charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.

Program ten ma za zadanie wspierać w sposób skuteczny polskie duże przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 3,5 miliona pracowników.

Z tarczy finansowej dla dużych firm będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro (ok. 222 mln zł) i suma bilansowa 43 mln euro (ok. 191 mln zł). Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. Warunkiem jest też to, że firmy te skorzystały z tarczy finansowej dla małych i średnich firm.

Tarcza finansowa jest częścią rządowej tarczy antykryzysowej, której wartość to 100 mld zł.