ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE UPROSZCZONE AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Informacje

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Kto może skorzystać

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe.

Ile będziesz musiał zapłacić

Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Co możesz zyskać

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.