VOUCHER NA USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ ROLNIKÓW

Jeśli jesteś rolnikiem świadczącym usługi hotelarskie, a klienci chcą ze względu na epidemię koronawirusa rozwiązać umowę, możesz zaproponować im voucher na inną usługę w przyszłości.

Informacje

Jeśli świadczysz usługi hotelarskie i rozwiązałeś umowę z klientem w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, możesz zaproponować klientowi w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy voucher na poczet przyszłych wydarzeń. Voucher ma umożliwić realizację wydarzeń w obszarze Twojej działalności w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Kiedy możesz skorzystać

Rozwiązanie dotychczasowej umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona przez klienta na poczet realizacji dotychczasowej umowy. Voucher musisz zaproponować w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy. Voucher ma umożliwić realizację wydarzeń w obszarze Twojej działalności w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Kto może skorzystać

Rolnik świadczący usługi hotelarskie.