ROZMOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI ROLNIKÓW

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, zgodnie ze swoją deklaracją, kontynuuje rozmowy z przedstawicielami rolników. We wtorek spotkał się z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, które interesują rolników. Omawiano sytuację w rolnictwie w czasie pandemii Covid 19, w tym konsekwencje dla rolników sprzedających swoje produkty do sektora HoReCa.

Minister Grzegorz Puda przedstawił także plan działań na najbliższą przyszłość. Przybliżył główne założenia ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Przedstawiciele strony związkowej szczególnie zainteresowani byli rozwiązaniami, które dotyczyć będą likwidacji konieczności zdawania gospodarstwa w razie przejścia rolnika na emeryturę.

Omawiano kierunki działań osłonowych, kwestie związane z możliwościami oddłużenia właścicieli gospodarstw rolnych, wsparcia gospodarstw rodzinnych, ubezpieczeń rolniczych oraz wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uczestnicy spotkania wymienili też poglądy na temat lokalizacji ferm przemysłowego tuczu zwierząt i wynikających z tego konsekwencji dla rolników oraz dla mieszkańców wsi sąsiadujących z takimi obiektami.

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.