PRACUJESZ – NIE PŁAĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego.

Informacje

Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii otrzymujesz:

  • świadczenie postojowe,
  • zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

Kiedy możesz skorzystać

Jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
Zwolnienie od podatku PIT świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę występuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kto może skorzystać

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia, inne umowy o świadczenie usług (w przypadku zwolnienia od podatku PIT ze świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę korzystać może tylko pracownik).

Co możesz zyskać

Nie zapłacisz podatku dochodowego od świadczenia postojowego lub zakwaterowania i wyżywienia otrzymanego od pracodawcy.