DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Otrzymasz dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną

Informacje

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać, jeśli opiekujesz się:

  • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,
  • chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
  • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Gdzie składasz dokumenty

Pracownik musi złożyć oświadczenie u pracodawcy, który składa je potem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/details/441
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS, tel.: 22 560 16 00. Wydzielone zostały dwie dedykowane linie: 

  • „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Co możesz zyskać

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.