10 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE III SEKTORA: PROGRAM COVID-19

 

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Program Wsparcia Doraźnego jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pokrycie tych wydatków lub części wydatków, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł. Uproszczone zostały procedury przyznawania dotacji, wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 maja.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

PRIORYTET 1

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE:

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.

PRIORYTET 2

BEZPIECZEŃSTWO NGO:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19.
  2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19.
  3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej.
  4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Po więcej informacji na stronie programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/