ZWROT SKŁADEK Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

Zaproponowane narzędzie dostarcza branży turystycznej przynajmniej części środków na pokrycie bieżącej działalności (w tym m.in. zapłaty za zabezpieczenia finansowe niezbędne do kontynuacji działalności).

Informacje

W przypadku tego narzędziaorganizator turystyki może liczyć na zwrot 15 zł od osoby (maksymalna wysokość składki określona w rozporządzeniu, liczona od jednego podróżnego). Z narzędzia można skorzystać od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania do 60 dni od dnia podjęcia tych czynności.

Kto może skorzystać

Organizatorzy turystyki, o których mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Co musisz przygotować

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wraz z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w których to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne deklaracja wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi. We wniosku należy także wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi.

Gdzie składasz dokumenty

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.