WPROWADZENIE DOMNIEMANIA NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SANITARNYCH W OBIEKTACH, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Wprowadzenie domniemania ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji służb sanitarnych w przypadku podejrzenia, że w obiekcie może przebywać osoba zarażona wirusem, tym samym usprawnić podjęcie natychmiastowych działań zaradczych.

Informacje

Wprowadzenie domniemania ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji służb sanitarnych w przypadku podejrzenia, że w obiekcie może przebywać osoba zarażona wirusem, tym samym usprawnić podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Zwrócenie uwagi osobom korzystającym z usług hotelarskich, że korzystanie z usług hotelarskich świadczonych przez obiekty zgłoszone do odpowiedniej ewidencji daje pewność, że w obiektach tych spełnione są wymagania sanitarne.

Kto może skorzystać

Przepis dotyczy obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.