VOUCHER NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

Jeśli jesteś organizatorem turystyki, a podróżni rezygnują z usług świadczonych przez ciebie, możesz zaproponować im voucher na imprezę turystyczną.

Informacje

W ciągu 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, możesz zaproponować podróżnemu voucher na realizację imprezy turystycznej.

Kiedy możesz skorzystać?

Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.
Voucher musisz zaproponować w okresie 180 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy/od rozwiązania umowy przez organizatora turystyki. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie musi mieć bezpośredni związek z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Kto może skorzystać?

  • Organizator turystyki, o którym mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  • Podróżny, który odstąpił od umowy o udział w imprezie turystycznej. 
  • Organizator turystyki, który rozwiązał umowę, gdy odstąpienie lub rozwiązanie miało związek z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.