TARCZA 2.0 DLA AGENTÓW I ORGANIZATORÓW - O CZYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Zgodnie z zapowiedziami rządu uruchomiony został drugi program subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

 Program nazywany jest 2.0 albowiem jest to częściowa kontynuacja pierwszej tarczy finansowej przyznanej wszystkim przedsiębiorcom dotkniętym spadkami obrotów w związku z epidemią na wiosnę ubiegłego roku. Tym razem pomoc skierowana jest sektorowo – do branż, które najbardziej ucierpiały w związku z częściowym zamrożeniem gospodarki. Podobnie jak na wiosnę, wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie za pośrednictwem jednego z 17 banków. Program przewiduje ok. 13 miliardów złotych subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – wnioski można składać od 15 stycznia 2021 do 28 lutego 2021 roku. Możliwość złożenia wniosku o wsparcie uzależnione jest zasadniczo od trzech czynników: przedmiotu działalności, zatrudnienia pracowników i spadku przychodów.

Pomoc dla wybranych branż

W regulaminie subwencji wskazanych zostało 45 kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o wsparcie finansowe w tym kilka typowych dla branży turystycznej:

  • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
  • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
  • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Weryfikacja, czy wnioskodawca spełnia warunek PKD, będzie następowała na dzień: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej, wystarczy że we wskazanych datach kody PKD były wymienione w CEIDG lub KRS przedsiębiorcy. Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, w dniu 31 grudnia 2019 r. lub w dniu 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika. Z zależności od tego ilu przedsiębiorca zatrudnia pracowników będzie kwalifikowany jako mikro lub mały przedsiębiorca, co ma duże znaczenie dla obliczenia wartości subwencji jak i warunków jej rozliczenia. Mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca od 1 do 9 pracowników oraz posiadająca obroty za 2019 rok poniżej 2 mln euro, natomiast przedsiębiorca mały to firma zatrudniająca od 10 do 249 pracowników oraz posiadająca obroty za 2019 rok poniżej 50 mln euro.

Aby uzyskać wsparcie z PFR, trzeba ponadto wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie:

  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; lub
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Weryfikacja faktycznego spadku obrotów będzie następowała automatycznie w oparciu o pliki JPK_V7M lub JPK_V7K złożone do organu podatkowego.

Wartość wsparcia

Jeżeli chodzi o kwotę, o którą można się ubiegać, to sytuacja jest inna w przypadku mikro przedsiębiorców niż w przypadku małych przedsiębiorców. Dla małych przedsiębiorców decydujący będzie poziom zatrudnienia i wysokość spadku obrotów, albowiem subwencja przysługuje w wysokości:

  • 18.000 na zatrudnionego pracownika przy spadku obrotów 30-60%,
  • 36.000 na zatrudnionego pracownika przy spadku obrotów powyżej 60%, przy czym nie więcej niż maksymalna kwota: 324 tys. zł.

W przypadku małych firm decydująca jest strata brutto w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r., albowiem subwencja opiewa na równowartość 70% tej straty. Wysokość straty potwierdzana jest dokumentacją księgową, a w przypadku okresów przyszłych, na podstawie szacunków przedsiębiorcy. W przypadku małej firmy limitem jest 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72.000 zł na pracownika. Istotne jest, że dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP. Warunki programu przewidują, iż kwota subwencji może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej, przy czym regulamin wskazuje również wiele ograniczeń w tym zakresie.

Więcej informacji dostępnych na stronie Wiadomości Turystyczne