SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY COVIDOWEJ

 

W znowelizowanej ustawie covidowej znalazły się zapisy ważne dla branży turystycznej. Chodzi o wydłużenie ważności vouchera turystycznego o kolejny rok oraz przesunięcie terminu zwrotu wpłat do TFZ.

Początkowo vouchery wydawane klientom, którzy zdecydowali się odłożyć wyjazd a nie z niego całkowicie rezygnować, miały być ważne przez rok od pierwotnej daty rozpoczęcia imprezy turystycznej. Teraz okres ten został wydłużony do dwóch lat. Co prawda touroperatorzy już wcześniej sami zdecydowali się o przedłużeniu czasu ich wykorzystania, jednak bez nowelizacji ustawy bony te po roku nie byłyby już chronione na wypadek ewentualnego ogłoszenia niewypłacalności przez biuro podróży – gdyby organizator upadł, pieniądze z voucherów by przepadły. Teraz takiego zagrożenia już nie ma.

Dla organizatorów, którzy korzystali z Turystycznego Funduszu Zwrotów, dobrą wiadomością jest to, że termin rozpoczęcia spłat tak zaciągniętej pożyczki został przesunięty o osiem miesięcy, czyli do końca grudnia tego roku.

W nowelizacji znalazły się też inne zapisy, które nie dotyczą tylko branży turystycznej, ale mogą być istotne dla firm działających w tym sektorze. Chodzi o możliwość umorzenia spłat środków uzyskanych z tarczy antykryzysowej. 

Więcej informacji na stronie Wiadomości Turystyczne.