RZĄD OBIECUJE 250 MLN ZŁ DLA GMIN POPEGEEROWSKICH

250 mln zł to budżet programu skierowanego na wsparcie terenów, na których kiedyś funkcjonowały PGR-y. Pieniądze mają pomóc im się rozwijać, także turystycznie.

Co prawda w opisie programu wsparcia gmin popegeerowskich nie ma wskazanych wprost inwestycji turystycznych, ale znajdują się takie, które mogą pobudzić ruch przyjazdowy. Chodzi między innymi o budowę i przebudowę dróg wewnętrznych lub dojazdowych, ścieżek rowerowych, czy tworzenie miejsc do organizacji festynów, a także prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie przedstawiania programu, chodzi też o to, by gminy te zaczęły przyciągać turystów i dzięki temu mogły się dalej rozwijać.

Wnioski do programu można składać od 4 stycznia do 12 lutego, maksymalna wartość projektu to 5 mln zł. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców, lokalne władze, a także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Więcej informacji na portalu Wiadomości Turystyczne.