PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA


Pożyczka na rozwój turystyki to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej w firmie. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji lub jest nią zagrożony.

Dla kogo: 

Pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub się na nią zdecydują.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki na rozwój turystyki będą udzielane na zmienionych zasadach do 31 grudnia 2020 roku.

Zmiany w pożyczce na rozwój turystyki:

  • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek lub 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy 

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z epidemią koronawirusa wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/