OFERTA POŻYCZEK BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

Oferta pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy w związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa:

Pożyczka na Rozwój Turystyki

Najważniejsze parametry pożyczki:

 • maksymalna wartość pożyczki: 500 000 PLN
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • brak opłat i prowizji
 • oprocentowanie 1,35% (stałe przez cały okres finansowania) – do 31.12.2020 r. istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o połowę
 • minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. Inwestycji
 • możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy
 • okres finansowania maksymalnie – 84 miesiące
 • okres karencji – do 12 miesięcy
 • możliwość dostosowania spłat do sezonowego charakteru działalności

Dostępność:

TAK

Instytucje Finansujące:

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.APożyczka Płynnościowa

Najważniejsze parametry pożyczki:

 • Wartość do 600 tys. zł
 • Okres spłaty do 72 miesięcy
 • Oprocentowanie od 0%
 • Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty możliwość udzielenia wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19
 • Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

Dostępność:

Czerwiec/lipiec 2020

Instytucje finansujące:

 • Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Regionalna Izba Gospodarcza
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.