OBNIŻENIE KOSZTÓW ZAWARCIA UMOWY GWARANCJI W ROKU 2020

 

Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem umowy gwarancji w roku 2020.

Informacje

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym, możesz modyfikować sposób obliczania i określania swojego rocznego przychodu stanowiącego podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla umów zawieranych do końca 2020 roku. Deklarowany roczny przychód może odnosić się do aktualnie odnotowywanych strat finansowych.

Kiedy możesz skorzystać

Rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie przychodu osiągniętego w 2019/2020 roku i może służyć do ustalania minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w umowach zawieranych w 2020 r.

Kto może skorzystać

Organizatorzy turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, o których mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Co musisz przygotować

O wymaganych dokumentach dowiesz się w Towarzystwie Ubezpieczeniowym lub banku, z którym będziesz chciał zawrzeć umowę gwarancji.

Gdzie musisz złożyć dokumenty

Wniosek złożysz w zakładzie ubezpieczeń, z którym masz zamiar zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych.