KORZYSTNE WARUNKI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ – POŻYCZKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej mogą skorzystać z pakietu pomocowego przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub dopiero się na nią zdecydują.

Ułatwienia w spłacie pożyczki obejmują:

  • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo:
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.
  • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy.
  • Brak wymaganego wkładu własnego.
  • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. 

Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca  powinien  złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Gdzie możesz złożyć dokumenty?

W województwie podkarpackim: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.

Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.