JUŻ JEST PROJEKT USTAWY WYDŁUŻAJĄCY VOUCHERY

Przedłużenie ważności vouchera wydawanego przez touroperatorów na poczet realizacji wyjazdów odwołanych z powodu pandemii i odroczenie terminu rozpoczęcia spłat pożyczki do TFZ znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy covidowej.

Mowa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu, voucher będzie ważny przez dwa lata od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, ale to nie oznacza, że turysta nie może wystąpić o zwrot pieniędzy. W stosunku do osób, które przyjęły bon, ale go nie zrealizowały i nie zamierzają tego zrobić w przyszłości, będą stosowane przepisy ogólne regulujące odstąpienie od umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Kolejny zapis w projekcie ustawy ważny dla branży turystycznej to przesunięcie terminu zwrotu spłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Ma on być odroczony o osiem miesięcy, bo przedłużająca się epidemia uniemożliwia biurom podróży prowadzenie działalności w normalnym zakresie. 

Więcej na portalu Wiadomości Turystyczne.