JAROSŁAW GOWIN POWOŁAŁ RADĘ EKSPERTÓW DO SPRAW TURYSTYKI

Rada została powołana na mocy Zarządzenia nr 10. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Jest  to organ pomocniczy dla ministra właściwego do spraw turystyki.

Jej zadaniem jest opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki, a także inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym oraz tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

W składzie Rady znaleźli się:

 • Marek Kamieński – przewodniczący Rady,
 • Gheorghe Marian Cristescu – wiceprzewodniczący,
 • Bogdan Dyjuk – wiceprzewodniczący,
 • Dawid Lasek – wiceprzewodniczący,
 • Jacek Borzyszkowski,
 • Grzegorz Cius,
 • Wiesław Czerniec,
 • Jan Dziedzina,
 • Wojciech Fedyk,
 • Jan Golba,
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała,
 • Jarosław Lichacy,
 • Krzysztof Łopaciński,
 • Jan Mazurczak,
 • Daniel Puciato,
 • Zbigniew Rasielewski,
 • Grzegorz Sokoliński,
 • Anna Małgorzata Staniewicz,
 • Bartłomiej Walas,
 • Hanna Zawistowska.

Więcej informacji dostępnych na stronie Wiadomości Turystyczne.