DODATKOWY KREDYT DLA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

Dla przedsiębiorcy działającego w branży turystycznej istnieje możliwość udzielenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje

Rozwiązanie to daje możliwość pokrycia kosztów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym do realizacji zadań, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Maksymalna kwota kredytu – do wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kiedy możesz skorzystać

Jeżeli wysokość zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w trybie określonym w art. 34 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nie wystarcza w całości na pokrycie kosztów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Kto może skorzystać

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Co musisz przygotować

Dokumenty określone przez Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/

Gdzie składasz dokumenty

W Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/

Ile zapłacisz

Zależy od warunków umowy kredytu.