60 MILIONÓW ZŁOTYCH NA POŻYCZKI DLA TURYSTYKI W POLSCE WSCHODNIEJ

Nawet 60 milionów złotych trafi do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki w Polsce Wschodniej. To kolejna transza środków uruchomiona w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój albo sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to projekt wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Firmy mogą przeznaczyć otrzymane środki między innymi na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt finansuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe.

Więcej i łatwiej

Preferencyjnych pożyczek udzielają instytucje finansowe wyłonione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postępowaniach przetargowych. Od 24 lutego 2021 r. przedsiębiorców wesprą nowe instytucje finansowe. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.
Pożyczek na rozwój turystyki będzie udzielać:

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie (woj. podkarpackie oraz podlaskie)

Pieniądze na inwestycje i na bieżącą działalność

Wartość pożyczki to 500 tysięcy złotych. Można ją spłacać maksymalnie przez siedem lat. Oprocentowanie wynosi 0,19 procenta. Możliwe jest także skorzystanie z 12-miesięcznej karencji w spłacie pożyczki oraz zmiennej wysokości rat – wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej. W przypadku inwestycji w obiekty, które posiadają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, oraz w firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność nie dłużej niż dwa lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,095 procenta.
Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują również:

  • możliwość skorzystania z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • brak wymaganego wkładu własnego

W sumie do 2026 roku na pożyczki z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zostanie przeznaczonych przynajmniej 200 milionów złotych.

Więcej informacji o instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka oraz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.