Branża turystyczna

ZWROT SKŁADEK Z UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

Zaproponowane narzędzie dostarcza branży turystycznej przynajmniej części środków na pokrycie bieżącej działalności (w tym m.in. zapłaty za zabezpieczenia finansowe niezbędne do kontynuacji działalności).

VOUCHER NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

Jeśli jesteś organizatorem turystyki, a podróżni rezygnują z usług świadczonych przez ciebie, możesz zaproponować im voucher na imprezę turystyczną.

KORZYSTNE WARUNKI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ – POŻYCZKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej mogą skorzystać z pakietu pomocowego przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dla pożyczkobiorców, którzy już skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub dopiero się na nią zdecydują.

OBNIŻENIE KOSZTÓW ZAWARCIA UMOWY GWARANCJI W ROKU 2020

 

Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem umowy gwarancji w roku 2020.

WPROWADZENIE DOMNIEMANIA NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SANITARNYCH W OBIEKTACH, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Wprowadzenie domniemania ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji służb sanitarnych w przypadku podejrzenia, że w obiekcie może przebywać osoba zarażona wirusem, tym samym usprawnić podjęcie natychmiastowych działań zaradczych.

DODATKOWY KREDYT DLA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

 

Dla przedsiębiorcy działającego w branży turystycznej istnieje możliwość udzielenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje

Rozwiązanie to daje możliwość pokrycia kosztów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym do realizacji zadań, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Maksymalna kwota kredytu – do wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.