PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE


„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dla kogo: 

Pomoc dla firm, które skorzystały z pożyczki z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Termin obowiązywania zmian: pożyczki udzielane są na zmienionych zasadach od 1 marca br.

Zmiany w Programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” obejmują: 

  • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy,
  • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych),
  • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy),
  • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy,
  • nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy,
  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy,
  • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację podmiotu.

O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Więcej informacji: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/