CHCESZ OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ – POZNAJ KORZYSTNIEJSZE WARUNKI MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Środki z pożyczki możesz przeznaczyć na wszystkie wydatki mające związek z uruchomieniem biznesu.

Informacje

Wsparcie skierowane jest do osób co do zasady, niepracujących, które chcą otworzyć własną firmę.

Kiedy możesz skorzystać

W ramach pożyczki nie jest możliwe:

  • wydatków pokrytych uprzednio ze środków publicznych,
  • refinansowanie Inwestycji, które na moment podjęcia decyzji kredytowej zostały fizycznie ukończone,
  • finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych pożyczkobiorcy,
  • refinansowanie zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

Kto może skorzystać

Co do zasady wsparcie dostępne jest dla osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W części regionów wsparcie dostępne jest także dla osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, imigrantów oraz reemigrantów.

Co musisz przygotować

Wniosek pożyczkowy zawierający zwięzły opis planowanej do założenia działalności gospodarczej oraz planowanych do poniesienia wydatków.

Gdzie składasz dokumenty

Wniosek należy złożyć u instytucji finansującej współpracującej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która przeprowadzi pożyczkobiorcę przez cały proces uzyskania wsparcia.
Lista Instytucji Finansujących udzielających wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej można znaleźć na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl (w zakładce: instytucje finansujące).

W województwie podkarpackim mikropożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można uzyskać kontaktując się z pośrednikiem Banku Gospodarstwa Krajowego: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/68/

Ile zapłacisz

Całe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach preferencyjnych; brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje pożyczkobiorca uzyska od Instytucji Finansującej, u której ubiega się o wsparcie.

Lista Instytucji Finansujących udzielających wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej można znaleźć na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl (w zakładce: instytucje finansujące)