ZMIANA WYSOKOŚCI STOPY BAZOWEJ

 

W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Szczegóły w zakładkach dla poszczególnych programów, na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu.