ZMIANA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W PODKARPACKIM FUNDUSZU ROZWOJU

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, informujemy, iż nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.01.2021r. 0,23%.

Od dnia 01.01.2021r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju zostało zmienione oprocentowanie pożyczek.

Od 1 stycznia 2021. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,23%.

Więcej informacji dostępnych na stronie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.