ZAPROSZENIE NA WIRTUALNĄ KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ POŚWIĘCONĄ INICJATYWIE INNOVATION COACH

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na wirtualną kampanię informacyjną poświęconą inicjatywie Innovation Coach, która odbędzie się w dniach 12 -14 maja 2020 r.

Od 12 maja codziennie o godzinie 10:00, publikowane są nagrania z wystąpieniami zaproszonych prelegentów. Poniżej zestawienie tematów, które zostaną poruszone w ramach wirtualnych spotkań.

Wtorek 12 maja:

  • „Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – zaprezentowanie oferty oraz warunków przystąpienia do projektu” – Katarzyna Walczyk–Matuszyk (Zastępca Dyrektora KPK PB UE)
  • „Prezentacja usługi Coachingu” – Karolina Maria Nowak (Ekspert branżowy) oraz Grzegorz Liśkiewicz (Ekspert branżowy)

Środa 13 maja:

  • „Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - możliwości otrzymania wsparcia” – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  • „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - prezentacja działań Funduszowej tarczy Antywirusowej realizowanych w ramach PO IR ” – Patrycja Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  • „Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020” - Joanna Ortyl, Photo Hitech sp. Z o.o (Beneficjent POIR 2014-2020)
  • „Bezpłatne narzędzia online Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy” - Ewa Reguła  (Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

Czwartek 14 maja

  • „Program Horyzont 2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw” – Wojciech Adamiak (Koordynator obszaru: Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa)
  • „Prezentacja projektu zrealizowanego ze wsparciem z Programu Horyzont 2020” – Przemysław Sękalski, ThermoEye (Beneficjent H2020)

Po każdej prezentacji zostanie uruchomiony specjalny czat, podczas którego będą mieli Państwo okazję zadać pytanie ekspertowi.

Więcej informacji dostępnych na stronie Innovation Coach.