WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)

Uwaga modyfikacja z dnia 7 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg)

Uwaga modyfikacja z dnia 22 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4)

Uwaga modyfikacja z dnia 22 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g)

Uwaga modyfikacja z dnia 15 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.