WSPARCIE NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY W RAMACH RZĄDOWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ Z FGŚP UDZIELANE PRZEZ WUP W RZESZOWIE – STAN NA 19.02.2021 R.

1 kwietnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Od 19 grudnia 2020 roku do 19 lutego 2021 roku w ramach tak zwanej Tarczy branżowej (Tarcza Antykryzysowa 6.0) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło 1075 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń 7416 pracowników (zatrudnionych na 5930 etatach), na łączną kwotę prawie 37 mln zł. Rozpatrzonych zostało: 1012 wniosków:  

  • pozytywnie: 914 na ponad 30 milionów złotych,
  • negatywnie: 68,
  • pozostawione bez rozpatrzenia (rezygnacja): 30.

Wnioski o przyznanie świadczeń (VIA-WOMPP - art. 15 gga) na rzecz ochrony miejsc pracy można składać do 28 lutego 2021 roku ( dotyczy 41 PKD wskazanych w ustawie) oraz do 31 marca 2021 roku (dotyczy PKD wskazanych w rozporządzeniu).

Składanie wniosków odbywa się jedynie elektronicznie, poprzez stronę praca.gov.pl.

Ponadto w 2021 r. w ramach poprzedniej edycji Tarczy Antykryzysowej:

  • (art. 15gg – spadek przychodów) zostało pozytywnie rozpatrzonych 215 wnioski na łączną kwotę: 22,3 miliona zł,
  • w ramach art. 15g (przestój lub obniżony wymiar czasu pracy) 5 wniosków na kwotę 2,1 mln zł.

Skorzystanie przez przedsiębiorcę, w poprzednich miesiącach, z dofinansowania wynagrodzeń danego pracownika przez powiatowy urząd pracy lub wojewódzki urząd pracy w ramach artykułu 15g, 15 gg lub 15zzb, tzw. ustawy COVID-owej - nie wyklucza możliwości uzyskania obecnie wsparcia w ramach Tarczy branżowej 6.0 z art. 15gga.

Wsparcie to przysługuje również niezależnie od otrzymania wcześniej wsparcia w ramach Tarczy 1.0 lub 2.0. obsługiwanej obecnie przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, po kliknięciu w banner: Wsparcie dla przedsiębiorców-Tarcza Antykryzysowa oraz w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.