TARCZA PRAWNA – PIERWSZE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. LIKWIDOWANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH I PRAWNYCH

Pierwsze spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który zajmuje się tzw. Tarczą prawną, odbyło się 5 stycznia br. pod przewodnictwem wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej. Spotkanie miało charakter organizacyjny i odbyło się w formule online.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci resortów wchodzących w skład Zespołu: rozwoju, pracy i technologii, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, funduszy i polityki regionalnej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska i klimatu.

Tryb pracy Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych

Tryb pracy Zespołu został określony w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów – zgodnie z nim zespół raz na 3 miesiące przedstawi Radzie Ministrów konkretne propozycje legislacyjne. Do 31 marca zespół ma czas na zaproponowanie pierwszych gotowych rozwiązań legislacyjnych.

Tarcza prawna to pomoc kompleksowa

Główne założenia Tarczy prawnej to cyfryzacja, uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych oraz prawnych. Międzyresortowy zespół ma doprowadzić do:

  • szybszego i uproszczonego wydawania decyzji,
  • załatwiania spraw poprzez umożliwienie składania wniosków drogą elektroniczną,
  • upowszechnienie milczącego załatwienia sprawy,
  • ułatwienie ponownego rozpatrywania niektórych spraw,
  • stosowanie prostych urzędowych formularzy,
  • mniejszej liczby załączników i formalności,
  • minimalizacji kosztów,
  • wprowadzanie bardziej przewidywalnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach.

Więcej informacji w serwisie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.