TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 TAK ZWANA TARCZA BRANŻOWA - POSZERZONA I WYDŁUŻONA

 

Od 1 lutego 2021 roku decyzją Rady Ministrów została rozszerzona lista działalności uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń w ramach art. 15 gga ustawy o COVID-19.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl)
 
Pomoc będzie udzielana dodatkowo również przedsiębiorcom, którzy prowadzili jako rodzaj przeważającej działalność gospodarczej, zgodnie z zapisami w rejestrze REGON na 30.11.2020 roku, działalność oznaczoną kodami PKD: 

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych 
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wnioski o przyznanie świadczeń (VIA-WOMPP - art. 15 gga) na rzecz ochrony miejsc pracy można składać do 31 marca 2021 roku. 

Termin na składanie wniosków dla przedsiębiorców, którzy  prowadzili przeważającą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (2007), jako rodzaj przeważającej działalności niżej wymienionymi kodami na dzień 30 września 2020 roku, wg danych zawartych  w rejestrze REGON – nie ulega zmianie – 28 luty 2021 r.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.