RZĄDOWE WSPARCIE POMAGA UTRZYMAĆ ZATRUDNIENIE


Głównym celem przyświecającym pracom nad tarczą antykryzysową było jak najszersze wsparcie dla przedsiębiorców i ochrona jak największej liczby miejsc pracy. Jednym z instrumentów jest dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firmy korzystające ze wsparcia potwierdzają – pieniądze te pomagają utrzymać zatrudnienie.

Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej to już ponad 8,2 mld zł. Każdego dnia ta kwota wzrasta, a wsparcie trafia do kolejnych przedsiębiorców.

Jednym z instrumentów tarczy są dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota dofinansowania to już 2,85 mld zł, a liczba wspieranych miejsc pracy to ponad 631 tys.

O tym, jak potrzebne jest to wsparcie, najlepiej wiedzą korzystający z niego beneficjenci. Jedną z firm korzystających z dofinansowania z FGŚP jest AVA Sp.z o.o. z Białegostoku. Jako firma zatrudniająca ponad 200 pracowników branży bieliźniarskiej potwierdza, iż wdrożona przez rząd tarcza antykryzysowa działa i spełnia swoje założenia.

Rządowe wsparcie, pozwoliło im przede wszystkim na ochronę dużej liczby miejsc pracy, co pozytywnie wpłynęło na morale pracowników i dało nadzieję na stopniowe wznowienie działalności produkcyjnej.

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.