RZĄD PLANUJE OTWARCIE UZDROWISK 11 MARCA

Względnie stabilna sytuacja epidemiczna w kraju skłania władze do luzowania kolejnych obostrzeń. Z zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynika, że od 11 marca planowane jest wznowienie działalności uzdrowisk.

Jak wynika z projektu, do odwołania warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie w tej formie.

Więcej informacji dostępnych na stronie Wiadomości Turystyczne