PRZEDSIĘBIORCY NA START!

 

W maju ruszają nowe nabory. Cała oferta dla przedsiębiorców to 73 nabory, w tym 45 naborów z programów krajowych, 27 naborów z programów regionalnych oraz 1 z EWT. 

W maju uwadze przedsiębiorców polecamy konkursy  o środki unijne na projekty pomagające im inwestować w rozwój firm i działania B+R, projekty wspierające efektywność energetyczną,  szkolenia, czy e-usługi. 

Badania i rozwój

Szczególnie teraz, gdy jest wiele utrudnień związanych z koronawirusem, potrzebujemy nowych rozwiązań i pomysłów, które pozwolą na dalszy rozwój. Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz sieci/grupy przedsiębiorstw w tworzeniu nowych lub rozwoju istniejących zapleczy B+R.

Na Podkarpaciu całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 37 mln zł. 

Więcej informacji na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2479-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-014-20

Skuteczna walka z pandemią jest możliwa tylko wtedy, gdy zapewnione jest odpowiednie zaplecze. Aż 200 mln zł ma szanse trafić do przedsiębiorców i naukowców na prace B+R, które pomogą walczyć z pandemią koronawirusa. 6 maja rozpoczął się nabór wniosków. Aby móc ubiegać się o wsparcie, zgłaszane projekty powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych:

  • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej. 

O grant mogą wnioskować przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest innowacyjność projektu co najmniej na poziomie krajowym, a także jego wdrożenie.

Więcej informacji na stronie:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

Do września trwa nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP. Dotyczy on wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane  z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. 

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Maksymalna kwota dofinansowania to 800 000 PLN, przy minimum 15% wkładzie własnym.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, wejdź na stronę: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

Cyfryzacja

Wszelkiego rodzaju aplikacje, e-usługi, programy ułatwiają nam nie tylko codzienne życie, ale również pracę. Jeśli chciałbyś wdrożyć nową aplikację bądź e-usługę, może zainteresować Cię konkurs dotyczący właśnie tego obszaru.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
  • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi. 

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów muszą przyczyniać się do rozwoju: e-administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 20 mln złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. 

Więcej informacji o naborze: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Dostępność

Przedsiębiorcy, którzy chcą sfinansować szkolenia i doradztwo dotyczące komercjalizacji produktów oraz usług dla osób o szczególnych potrzebach mogą uzyskać aż 27 mln zł dofinansowania. Wnioski można składać do 26 maja.

Więcej informacji:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj