POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE CORAZ BLIŻEJ

 

Marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch podpisali aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który  zwiększa pulę środków jaką BGK będzie miał do dyspozycji na produkty finansowe dla lokalnych przedsiębiorców. Kwota ta wzrośnie z 268 mln zł do 488 czyli będzie większa o 220 mln złotych. Właśnie tyle zarząd województwa przeznaczył na pomoc podkarpackim firmom w ramach tzw. pożyczek płynnościowych.

Teraz BGK – mając dodatkowe pieniądze – musi ogłosić konkurs na tzw. pośredników finansowych, którzy będą bezpośrednio udzielać podkarpackim firmom pożyczek. Konkurs ma zostać ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Pożyczki będą dostępne dla firm na przełomie maja i czerwca.

Pożyczki płynnościowe - w wysokości do 600 tysięcy złotych - przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na różne potrzeby: np. na wynagrodzenia, zobowiązania wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego, kupić towar, opłacić media, czy zapłacić faktury, które są z datą od 1 lutego 2020 r., a nie zostały dotychczas opłacone z powodu strat związanych z pandemią. Pożyczka płynnościowa nie będzie mogła być wykorzystania do refinansowania czyli spłacenia innego kredytu lub pożyczki.

Oprócz pożyczek płynnościowych Bank Gospodarstwa Krajowego - poprzez wybranych pośredników – udziela już z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego innych pożyczek: standardowych i na innowacje. Te pierwsze, pożyczki standardowe, również w połowie mogą zostać przeznaczone na działania zmniejszające negatywne skutki pandemii w biznesie.