PONAD 7,3 MLD ZŁ WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej to już 7,36 mld zł.

Instrumentem wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, o który przedsiębiorcy wnioskują najczęściej, jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Firmy złożyły już ponad 1,56 mln wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. Na kontach płatników widoczne są efekty pozytywnej obsługi wniosków na łączną kwotę 1,6 mld zł. Do tej pory wypłaconych zostało również przeszło 280,2 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 563,4 mln zł.

Pożyczki dla blisko 436,5 tys. mikroprzedsiębiorców

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad 892,5 tys. wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Do tej pory przyznano ją blisko 436,5 tys. mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę niemal 2,17 mld zł.

Kolejnym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwalają dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. Rozpatrzono już pozytywnie 33,3 tys. wniosków dotyczących ponad 84 tys. pracowników. Pełna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 427,7 mln złotych.

Blisko 580 tys. miejsc pracy ze wsparciem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Z kolei łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już ponad 2,6 mld zł, a liczba wspieranych miejsc pracy to blisko 580 tys.

Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych z różnych instrumentów ustawy antykryzysowej to już 7,36 mld zł. Każdego dnia ta kwota wzrasta, a wsparcie trafia do kolejnych przedsiębiorców.