JUŻ PONAD 6,94 MLD ZŁ TRAFIŁO DO PRZEDSIĘBIORCÓW DZIĘKI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ MINISTERSTWA ROZWOJU

 

Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

 • 390 950 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1 947 374 039 zł (stan na 08.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 482 552 507 zł (stan na 08.05.2020);
 • 274 175 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 551 094 760 zł (stan na 08.05.2020);
 • 364 403 496 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 08.05.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 000 000 mln zł.

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 339 836 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 22 859 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 843 172 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 87 769 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 656 4014 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 129 768 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 57 314 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 542 553 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.