FIRMY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O 100 % UMORZENIA SUBWENCJI Z PFR

Rząd przyjął dwie uchwały dotyczące tzw. tarczy PFR. Pierwsza zakłada umorzenie subwencji w 100 %, druga dalszą pomoc dla branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Obie uchwały przedłożył minister rozwoju, pracy i technologii. Ta dotycząca „Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” zakłada zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku spłaty otrzymanej subwencji. Rozwiązanie to będzie kosztować Skarb Państwa ok. 7,5 mld zł. Wśród branż objętych wsparciem znaleźli się m.in. agenci i pośrednicy turystyczni, organizatorzy turystyki, piloci i przewodnicy, hotele i inne obiekty zakwaterowania, także krótkotrwałego, informacja turystycznej, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana oraz ta związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Druga uchwała dotyczy programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Ma ona zapewnić dalsze wsparcie firmom poszkodowanym przez sytuację związaną z covidem-19. Budżet tego programu to 13 mld zł (6,5 mld zł dla mikrofirm i 6,5 mld zł dla małych i średnich). 

Więcej informacji w serwisie Wiadomości Turystyczne.