DANE KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW PUP I WUP UDZIELAJĄCYCH INFORMACJI O WSPARCIU

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia wprowadzanego Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.