BLISKO 175 MILIONÓW ZŁOTYCH WYPŁACIŁ W 2020 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU POWIATU RZESZOWSKIEGO I MIASTA RZESZÓW W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

 

Pandemia koronawirusa była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Doprowadziła do wielu zmian, w tym obejmujących sferę gospodarczą, odbijając tym samym znaczne piętno na rynku pracy.

Szereg firm ograniczyło wielkość zatrudnienia i wstrzymało procesy rekrutacyjne, co bezpośrednio przełożyło się na wyraźny spadek ofert pracy zgłaszanych do Urzędu i niestety stopniowy wzrost rejestrowanego bezrobocia.

Rozwiązaniem służącym ochronie miejsc pracy oraz zabezpieczeniu finansowemu istniejących firm miała być wprowadzona z dniem 2 marca 2020 r. tzw. Tarcza Antykryzysowa.

Na urzędy pracy nałożono obowiązek udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Dzisiaj z perspektywy czasu, możemy śmiało stwierdzić, iż udało nam się zrealizować powierzone zadanie. Za naszym pośrednictwem do przedsiębiorców z terenu obsługiwanego przez PUP w Rzeszowie trafiło w 2020 r. prawie 175 milionów złotych.

Od kwietnia do grudnia 2020 r. obsłużono 29 407 wniosków.

Najwięcej, bo aż 22 144 wnioski dotyczyły tzw. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, co przełożyło się na wypłatę 94 830 692,43 zł.

Na utrzymanie miejsc pracy wypłacono łącznie 59 356 464,10 zł. Natomiast 18 797 740,00 zł. trafiło do osób fizycznych, niezatrudniających pracowników w ramach dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej.

Od 19 grudnia 2020 r. realizowana jest tzw. Tarcza Branżowa, w ramach której mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. W ciągu zaledwie kilku dni obsługi tej formy wsparcia wypłacono 1 074 900.00 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.