100 MILIONÓW ZŁOTYCH W DOTACJACH NA B+R NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju ogłosiło nabór w nowym dotacyjnym konkursie na inwestycje w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do produkcji szczepionek, respiratorów, środków odkażających i przetwarzania danych i innych produktów leczniczych związanych z pandemią koronawirusa. Funduszowy Pakiet Antywirusowy uzupełniony został o kolejne środki z programu Inteligentny Rozwój, które wzmocnią Polską Tarczę Antywirusową.

Nabór wniosków przeznaczony jest dla firm planujących budowę lub unowocześnienie infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

Dofinansowanie otrzymają:

  • produkty lecznicze, w tym szczepionki, i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynnych i surowców;
  • wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce;
  • środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji;
  • narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 31 lipca br. Planowany budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych. Dotacja umożliwi maksymalne dofinansowanie projektów do 75% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy realizacja projektu zakończy się w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy, wsparcie może wynieść nawet 90%.

Więcej o naborze na: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-88/