POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała również wsparcie dla średnich przedsiębiorstw – są to nieoprocentowane pożyczki płynnościowe, które RARR S.A. zacznie udzielać już od 14 lipca. 

Dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 przygotowano również preferencyjne pożyczki płynnościowe z zerowym oprocentowaniem (0 proc. w stosunku rocznym dla pożyczek udzielanych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis). RARR S.A. będzie ich udzielał od 14 lipca br. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, i sfinansować w ten sposób wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

Maksymalna wysokość pożyczki to kwota do 600 tys. zł. Pożyczki w kwocie do 100 tys. zł, zabezpieczone mogą być jedynie wekslem in blanco. Maksymalny okres spłaty to 72 miesiące. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. 

„Pożyczka Płynnościowa” finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, podobnie jak „Pożyczka standardowa – Innowacyjna 1” oraz ,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2”, z których przedsiębiorcy korzystali już wcześniej. Te dwie ostatnie pożyczki od początku 2019 r. przyznawano wyłącznie na rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje, a obecnie można o nie wnioskować także dla zapewnienia płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 i przeznaczać np. na środki obrotowe, koszty bieżące itp. Pożyczyć można do 500 tys. zł, w ramach komponentu innowacyjnego czyli na zakup nowych środków trwałych nawet dwa razy więcej.

Oprocentowanie pożyczek standardowych wynosi od  0,98 proc. (korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) do 1,98 proc. (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej). Okres spłaty to maksymalnie 96 miesięcy. Dłuższy jest dopuszczalny tylko przy inwestycjach w innowacje.