PLANOWANE DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Subwencja w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych.
  • Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  • Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
  • Umorzenie subwencji finansowej z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  • Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  • Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.
 3. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
  • Gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm.
  • Rząd będzie konsultował z Komisją Europejską możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich branż.
 4. Dofinansowanie do zatrudnienia
  • Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 5. Przedłużenie postojowego
  • Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.
 6. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
  • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia.
  • Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  
  • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 7. Polityka drugiej szansy
  • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
  • Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.
 8. Dofinansowanie leasingu
  • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu.
  • Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Premier.gov.pl