Rolnicy

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE UPROSZCZONE AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

VOUCHER NA USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ ROLNIKÓW

Jeśli jesteś rolnikiem świadczącym usługi hotelarskie, a klienci chcą ze względu na epidemię koronawirusa rozwiązać umowę, możesz zaproponować im voucher na inną usługę w przyszłości.