About Us

We are Wane Corporation

Pożyczki obrotowe

POŻYCZKI OBROTOWE

 

od 1 tys. do 250 tys. złotych

 od 10 tys. do 30 tys. złotych

od 30 tys. do 500 tys. złotych

powyżej 300 tys. do 500 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw

OKRES FINANSOWANIA

na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty

do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty

PROLONGATA

do 6 miesięcy

OPROCENTOWANIE

zmienne od  2,84%

PROWIZJA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

Brak

PROWIZJA ZA PODPISANIE UMOWY:

1%

ZABEZPIECZENIE SPŁATY:

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo Fundusz może wymagać: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

·         Na bieżącą działalność

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczki-obrotowe.html

 

Pożyczka hipoteczna

POŻYCZKA HIPOTECZNA

KWOTA

od 500 tys. do 1 mln złotych

OKRES FINANSOWANIA

do 10 lat z możliwością miesięcznej spłaty

 

OPROCENTOWANIE

zmienne od  2,84%

PROLONGATA

do 6 miesięcy

PROWIZJA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

brak

PROWIZJA ZA PODPISANIE UMOWY:

1%

WKŁAD WŁASNY:

10%

ZABEZPIECZENIE SPŁATY:

obligatoryjnie hipoteka na nabywanej nieruchomości lub na innej nieruchomości pożyczkobiorcy o równoważnej wartości wolnej od obciążeń, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo możliwe inne formy zabezpieczenia

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

·         Lokalu użytkowe, lokale usługowe

·         Biura

·         Całe budynki – firmowe, galerie handlowe, hotele i podobne obiekty

·         Magazyny

·         Grunt pod inwestycje

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczka-hipoteczna.html

Pożyczka hipoteczna (2)

POŻYCZKA HIPOTECZNA

KWOTA

od 500 tys. do 1 mln złotych

OKRES FINANSOWANIA

do 10 lat z możliwością miesięcznej spłaty

 

OPROCENTOWANIE

zmienne od  2,84%

PROLONGATA

do 6 miesięcy

PROWIZJA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

brak

PROWIZJA ZA PODPISANIE UMOWY:

1%

WKŁAD WŁASNY:

10%

ZABEZPIECZENIE SPŁATY:

obligatoryjnie hipoteka na nabywanej nieruchomości lub na innej nieruchomości pożyczkobiorcy o równoważnej wartości wolnej od obciążeń, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo możliwe inne formy zabezpieczenia

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

·         Lokalu użytkowe, lokale usługowe

·         Biura

·         Całe budynki – firmowe, galerie handlowe, hotele i podobne obiekty

·         Magazyny

·         Grunt pod inwestycje

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczka-hipoteczna.html

 

Poręczenia

PORĘCZENIA

Podkarpacki Fundusz Rozwoju może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

KWOTA

do 1mln zł

OKRES PORĘCZENIA

do 10 lat

 

PROWIZJA

0,5% – 3,5% w zależności od długości trwania poręczenia oraz ryzyka transakcji

 

Poręczenie max. do 80% wartości kredytu lub pożyczki

 

Poręczenie kredytowe dla firm w Rzeszowie niejednokrotnie jest potrzebne przedsiębiorcom, którzy starają się o środki finansowe na cele rozwoju prowadzonej działalności. Poręczenia udzielane w ramach umów o współpracy, które Fundusz podpisał z bankami oraz instytucjami finansowymi. Lista instytucji współpracujących dostępna na naszej stronie www.

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/dzialalnosc-poreczeniowa.html

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP z województwa podkarpackiego.

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest  również  dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z województwa podkarpackiego, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

Dokumenty przyjmowane drogą elektroniczną oraz papierową (wysłane pocztą/kurierem). Brak konieczności osobistego wstawiennictwa w Spółce.

 

POŻYCZKI OBROTOWE

 

od 1 tys. do 250 tys. złotych

 od 10 tys. do 30 tys. złotych

od 30 tys. do 500 tys. złotych

powyżej 300 tys. do 500 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw

OKRES FINANSOWANIA

na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty

do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty

PROLONGATA

do 6 miesięcy

OPROCENTOWANIE

zmienne od  2,84%

PROWIZJA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

Brak

PROWIZJA ZA PODPISANIE UMOWY:

1%

ZABEZPIECZENIE SPŁATY:

obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo Fundusz może wymagać: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

·         Na bieżącą działalność

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczki-obrotowe.html

 

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

KWOTA

od 500 tys. do 1 mln złotych

OKRES FINANSOWANIA

do 10 lat z możliwością miesięcznej spłaty

 

OPROCENTOWANIE

zmienne od  2,84%

PROLONGATA

do 6 miesięcy

PROWIZJA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

brak

PROWIZJA ZA PODPISANIE UMOWY:

1%

WKŁAD WŁASNY:

10%

ZABEZPIECZENIE SPŁATY:

obligatoryjnie hipoteka na nabywanej nieruchomości lub na innej nieruchomości pożyczkobiorcy o równoważnej wartości wolnej od obciążeń, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo możliwe inne formy zabezpieczenia

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

·         Lokalu użytkowe, lokale usługowe

·         Biura

·         Całe budynki – firmowe, galerie handlowe, hotele i podobne obiekty

·         Magazyny

·         Grunt pod inwestycje

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczka-hipoteczna.html

 

PORĘCZENIA

Podkarpacki Fundusz Rozwoju może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

KWOTA

do 1mln zł

OKRES PORĘCZENIA

do 10 lat

 

PROWIZJA

0,5% – 3,5% w zależności od długości trwania poręczenia oraz ryzyka transakcji

 

Poręczenie max. do 80% wartości kredytu lub pożyczki

 

Poręczenie kredytowe dla firm w Rzeszowie niejednokrotnie jest potrzebne przedsiębiorcom, którzy starają się o środki finansowe na cele rozwoju prowadzonej działalności. Poręczenia udzielane w ramach umów o współpracy, które Fundusz podpisał z bankami oraz instytucjami finansowymi. Lista instytucji współpracujących dostępna na naszej stronie www.

LINK DO OFERTY:

https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/dzialalnosc-poreczeniowa.html